img9

Jetonin në mes ë insekteve. Shqiptarët bëjnë më banesë të re familjen ne Kosovë.

Familja në Kosovë jetonte mes insekteve. Banesa e tyre ishte drejt rënimit. Kjo banesë ishte e pa banueshme. Shqiptarët u bënë bashkë duke i blërë një banesë të re kësaj familje.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *