img1

Per shkak të sëmundjes Ergesti kishte vështirësi në dëgjim dhe shqiptim për këtë fakt ai deskriminohej nga Shoqëria. Fondacioni Firdeus i përgatiti një suprizë.

Ergesti është një prej fëmijëve inteligjentë që sfidon sëmundjen dhe mentalitetin shpqëror. Ai ka pasion diturinë. Për shkak të sëmundjes së tij ai ka vështirësi në dëgjim dhe shqiptim por kjo sprovë nuk e ndalon atë të marrë dituri. Një ndër gjërat që më së shumti e vret Ergestin është paragjykimi. Të rrinjtë e gjimazeve ne Tiranë i përgatitën një suprizë duke i dhuruar libra si dhe duke përcjelle mesazhe kundër diskriminimit.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *